Ծառուկյան Անուշ

Սաղմնաբան (Էմբրիոլոգ), ԱՄԲ լաբորատորիայի վարիչ

2002-2006 – ԵՊՀ Կենսաբանության ֆակուլտետ, բակալավրի որակավորում
2006-2008 – ԵՊՀ Կենսաբանության ֆակուլտետ, մագիստրոսի որակավորում
2016-ից – Մ. Հերացու անվ. Երևանի Պետական Բժշկական Համալսարանի Կլինիկական օրդինատուրա

Մասնագիտացում