Բարաղամյան Գալուստ Սեմյոնի

Վիրաբույժ (անոթային), բ.գ.թ

«New-med» ԲԿ անոթային վիրաբույժ

Մասնագիտացում

Կրթություն

1990-1996
Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան, բուժական գործ
1996-1999
ՀՀ Առողջապահության ազգային ինստիտուտ, Կլինիկական օրդինատուրա, մասնագիտացումը՝ վիրաբուժություն
2002
ՀՀ Առողջապահության ազգային ինստիտուտ, Սիրտ-անոթային վիրաբուժություն, կլինիկական օրդինատուրա
2003-2006
Ասպիրանտուրա, Մոսկվայի գիտահետազոտական կլինիկական ինստիտուտ, բժիշկների վերապատրաստման ֆակուլտետ
2014-2015
ԵՊԲՀ , «Սոնոգրաֆիա» լրացուցիչ մասնագիտացում

Վերապատրաստումներ

2007
Որակավորմանբարձրացմանկուրս՝«Ֆլեբոլոգիայիակտուալհարցերը», Ռուսաստանի դաշնության պետական բժշկական համալսարան։
2010
Լազերային բժշկության մասնագիտացված կուրսեր, Ռուսաստանի դաշնության առողջապահության և սոցիալական զարգացման գործակալության՝ լազերային բժշկության պետական գիտական կենտրոն
2013
Որակավորման բարձրացման կուրս՝ «Սիրտ-անոթային վիրաբուժության ընտրյալ հարցեր» Կուբանի պետական բժշկական համալսարան

Գիտական աստիճան

բժշկական գիտությունների թեկնածու

Մասնագիտացում

Սիրտ-անոթային վիրաբույժ,Մագիստրալ անոթների դուպլեքս հետազոտության բժիշկ մասնագետ

Բժշկական պրակտիկա

1999-2001
ՀՀ Ազգային բանակ,Վնասվածքաբանության բաժնի ավագ օրդինատոր
2016-ից
Նյու-Մեդ ուրոլոգիայի կենտրոնի անոթային վիրաբուժության ծառայության ղեկավար
2012-ից
«Էլիտ-մեդ» ԲԿ անոթային վիրաբույժ
2007-ից
«Իզմիլյան» ԲԿ անոթային վիրաբույժ-խորհրդատու
2012-2016
«Նատալի ֆարմ» ՍՊԸ, «Մալաթիա» ԲԿ, անոթային վիրաբուժության ծառայության ղեկավար
2011-2012
ԵՊԲՀ վիրաբուժական հիվանդությունների ամբիոնի ասիստենտ
2008-2012
«Արմենիա» ՀԲԿ-ի Անոթային վիրաբույժ
2003-2007
Բյուրեղավանի ԲԿ

Մասնագիտական գործունեություն

Ստորին վերջույթների երակային խնդիրների կոսմետիկ շտկումներ լազերային, ռադիո ալիքային, սկլերոթերապևտիկ մեթոդների համակցությամբ, ժամանակակից միջազգային ստանդարտներին համապատասխան։
Վարիկոզ հիվանդության բուժում վիրահատական եղանակով առանց կտրվածքների ու կարերի։
Աճուկային կապանից ներքև զարկերակային համակարգի ռեկոնստրուկցիաներ, պրոթեզավորումներ, in situ շունտավորումներ-արտերիալիզացիաներ (միակը ՀՀ-ում)
Գոտկային սիմպատեկտոմիա (ըստ ցուցումների կախված նիտրոգլիցերինային փորձի արդյունքի) որովայնային աորտայի վիրահատություններ թե՛ որովայնային աորտայի, թե՛ լերիշի համախտանիշի հետ կապված։
Վիրաբուժական միջամտություններ խրոնիկ ուղեղ-անոթային անբավարարության հետ կապված (քնային զարկերակիռեկոնստրուկտիվ վիրաբուժական միջամտություններ)։
Դիաբետիկ ոտնաթաթի բուժում, ժամանակակից վիրաբուժական միջամտություններ՝ ոտնաթաթի հենողական ֆունկցիայի պահպանմամբ։
Խրոնիկ լիմֆովենոզ անբավարարության բուժում պրոֆեսիոնալ պնևմոկոմպրեսիոն սարքավորմամբ։
Անոթային վիրաբույժի խորհրդատվություն ու դուպլեքս հետազոտություն։

Կոնֆերանսներ

Բազում կոնֆերանսների մասնակից՝ մասնավորապես 2003-ից սկսած ՌԴ սիրտ-անոթային վիրաբույժների ասոցիացիայի, ՌԴ ֆլեբոլոգների ասոցիացիայի, Եվրոպայի անոթային ու ներանոթային վիրաբույժների ասոցիացիայի (ESVS) ինչպես նաև Եվրոպական երակայինֆորումի (EVF) ամենամյա կոնֆերանսների մասնակից

Գիտական աշխատանքներ

Ավելի քան 30 գիտական աշխատությունների հեղինակ

Անդամակցություններ

ՌԴ սիրտ-անոթայինվիրաբույժներիասոցիացիայի անդամ
ՌԴ ֆլեբոլոգների ասոցիացիայի անդամ
Եվրոպայի անոթային ու ներանոթային վիրաբույժների ասոցիացիայի (ESVS) անդամ
Եվրոպական երակային ֆորումի (EVF) ասոցիացիայի անդամ