Գրիգորյան Աշոտ Օգսենի

ուլտրաձայնային հետազոտություն սոնոգրաֆիստ

Սոնոգրաֆիստ Բժշկական գենետիկայի և առողջության առաջնային պահպանման կենտրոնում

Մասնագիտացում

.