Մկրտչյան Սուսաննա

Հոգեբան

2002 – Խ. Աբովյանի անվան Երևանի Պետական Մանկավարժական Համալսարան
2006 – Երևանի Պետական Համալսարան

Մասնագիտացում