«Եվրոմեդիկա» Բժշկական Կենտրոն

«Եվրոմեդիկա» Բժշկական Կենտրոնը բազմապրոֆիլ բուժհաստատություն է

Լիցենզիա՝ № Ա-ԲՕ-001058, տրված է 11.09.19թ