«Սլավմեդ Բժշկական Կենտրոն»

«Սլավմեդ» Բժշկական Կենտրոնը բազմապրոֆիլ բուժհաստատություն է, որն ունի ծննդա­տուն, գի­նե­կո­լո­գիա­կան, ուրոլոգիական, ԼՕՌ, անոթային վիրաբուժության, օրթո­պե­դիա­յի և վ­նաս­ված­քա­բա­նութ­յան, ընդհա­նուր, էն­դոս­կո­պիկ, լապարոսկոպիկ, միկ­րո և պ­լաս­տիկ վի­րա­բու­ժութ­յան բա­ժան­մունքներ­:

«Սլավմեդ» բժշկական կենտրոնն այսօր դինամիկ զարգացող բուժհաստատություններից է, որն ապահովում է եվրոպական չափորոշիչներին համապատասխան բազմապրոֆիլ և բարձրակարգ բուժօգնություն: Տարիների փորձառություն ունեցող և երիտասարդ մասնագետների կլինիկական և կրթական գործունեության, համաշխարհային ճանաչում ունեցող առաջատար բժշկական հաստատությունների հետ համագործակցության, վերապատրաստումների, հեղինակավոր գիտաժողովների և սեմինարների մասնակցությունների, պարբերաբար գերժամանակակից տեխնոլոգիաների և բուժման, ախտորոշման ու վերականգնողական նոր մեթոդների ներդրման քաղաքականության, բուժայցելուների սպասարկման բարձր որակի ապահովման շնորհիվ կարճ ժամանակահատվածում «Սլավմեդ» բժշկական կենտրոնը դարձավ ոչ միայն մեր հայրենակիցների, այլև շատ օտարերկրացիների համար նախընտրելի բժշկական կենտրոն:

Ախտորոշում, բուժում և վերականգնում՝ համալիր մոտեցման մոդել բուժայցելուին անհանգստացնող խնդիրներին, հարմարավետ պայմաններ բուժման ընթացքը նաև հաճելի դարձնելու համար, մասնագիտացված օգնություն սոցփաթեթի շահառուներին և բժշկական ապահովագրություն ունեցող անձանց, և իհարկե պետպատվերի շրջանակներում:

Կենտրոնը լիովին համապատասխանում է եվրոպական չափորոշիչներին` վերջին սերնդի նորագույն սարքավորումներ, փորձառու մասնագետներ, ժամանակակից կահավորում, հարմարավետ հիվանդասենյակներ՝ բազմաֆունկ­ցիո­նալ մահ­ճա­կալ­նե­րով, հիգիենայի անհրաժեշտ պարագաներով և իհարկե հի­վան­դին տրամադրվող ե­րե­քան­գամ­յա լիարժեք սննդով: Այս ա­մե­նով հանդերձ՝ բուժծա­ռա­յութ­յուն­նե­րի համար սահ­ման­վել են մատչելի գներ, որոնք հասանելի կլինեն բոլորին: Կենտրոնի ստեղծման նպատակը ոչ թե հերթական բժշկական կենտրոն լինելն էր, այլ հանրությանը բուժսպասարկման նոր մակարդակ ապահովելը:

Բաժանմունքներ

 • Ախտորոշիչ բաժանմունք
 • Ծննդատուն
 • Գինեկոլոգիական բաժանմունք
 • ՈՒրոլոգիական բաժանմունք
 • Անեսթեզիոլոգիայի բաժանմունք
 • Անոթային վիրաբուժության բաժանմունք
 • Օրթոպեդիայի և վնասվածքաբանության բաժանմունք
 • Պլաստիկ և եսթետիկ վիրաբուժության բաժանմունք
 • Էնդոկրին վիրաբուժության բաժանմունք
 • Դիմածնոտային վիրաբուժության բաժանմունք
 • Ակնաբուժական բաժանմունք
 • Ընդհանուր և լապարոսկոպիկ վիրաբուժական բաժանմունք

 

Լիցենզիա՝ № Կ-ԲՕ-001897, տրված է 03.12.13թ

Լիցենզիա՝ № Կ-ԲՕ-002221, տրված է 20.12.16թ

Լիցենզիա՝ № Կ-ԲՕ-002549, տրված է 23.05.19թ

Օնլայն դեղատուն

Պատվիրել Հիմա